Armoede

Het eerste thema dat opgestart werd binnen Groen Tienen is armoede, met de focus op kinderarmoede.

We verdiepten ons in de cijfers, die er voor onze stad niet rooskleurig uit zien.
Daarna trokken we naar het werkveld. We bezochten enkele initiatieven in onze stad, zoals het wijkgezondheidscentrum Vierkappes,
het sociaal restaurant Amerant, vzw Kringwinkel Hageland (sociale tewerkstelling), Erm 'n Erm (instelling waar armen het woord nemen, ingericht onder Resoc Vlaams-Brabant).

We trokken naar Sint-Jans-Molenbeek, waar de problemen x maal erger zijn, maar de oplossingen ook al x jaar verder staan.