Onze mensen

Schepen van leefmilieu, afvalbeleid, verkeer en mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking en landbouw

Voorzitter van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf
Lid van de politieraad
Lid van de Raad van Bestuur van Ecowerf

Vertegenwoordiger van Stad Tienen op de Algemene Vergaderingen van RLZH

Binnen Groen Tienen lid van de werkgroepen Communicatie en Mobiliteit

 

Gemeenteraadslid en fractieleider
Voorzitter van de CV Huisvesting Tienen
Lid van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeente Bedrijf
Lid van de Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland
Vertegenwoordiger van de Stad op de Algemene Vergaderingen van Leader Hageland en Ecowerf
Binnen Groen Tienen lid van de werkgroep Communicatie

OCMW-raadslid (sinds 2017)

Ondervoorzitter en penningmeester van Groen Tienen

Lid van de Milieu Advies Raad
Binnen Groen Tienen lid van de werkgroep Armoede

Voorzitter van Groen Tienen
Lid van de Milieu Advies Raad
Binnen Groen Tienen lid van de werkgroepen Mobiliteit en Communicatie

Secretaris van Groen Tienen

Oud-provincieraadslid
Lid van de beheerscommissie bibliotheek
Binnen Groen Tienen lid van de werkgroep Armoede

 

Oud-regiovoorzitter Groen Hageland.

Binnen Groen Tienen trekker van de werkgroep Mobiliteit