Onze mensen

Schepen van leefmilieu, afvalbeleid, verkeer en mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking en landbouw

Voorzitter van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf
Lid van de politieraad
Lid van de Raad van Bestuur van Ecowerf

Vertegenwoordiger van Stad Tienen op de Algemene Vergaderingen van RLZH


 

Gemeenteraadslid en fractieleider
Ondervoorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ.
Lid van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeente Bedrijf
Lid van de Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland
Vertegenwoordiger van de Stad op de Algemene Vergaderingen van Leader Hageland en Ecowerf

OCMW-raadslid (sinds 2017)

Ondervoorzitter en penningmeester van Groen Tienen

Lid van de Milieu Advies Raad

Voorzitter van Groen Tienen
Lid van de Milieu Advies Raad

Secretaris van Groen Tienen

Oud-provincieraadslid
Lid van de beheerscommissie bibliotheek

 

Oud-regiovoorzitter Groen Hageland.

Vertegenwoordigt Groen in de Tiense Landbouwraad en Gecoro.