Home

Actueel

De komst van een ULM Club naar Goetsenhoven en hun vergunningsaanvraag bracht aan het licht dat Vliegclub de Wouw tot op heden geen milieuvergunning had voor haar vliegactiviteiten. Omdat we willen uitgaan van het gelijkheidsbeginsel en beide clubs onder één concessie van defensie gebruik maken van de terreinen, hebben wij de clubs gevraagd om gelijktijdig een vergunning aan te vragen, met...

Terugkijken naar 2016 is niet meteen iets om vrolijk van te worden. In het voorjaar werden Brussel en België opgeschrikt door gebeurtenissen die we enkel kenden van op televisie. Onze vrijheden stonden onder druk. De klimaatdoelstellingen lijken verderaf dan ooit en onze regering lijkt er alles aan te doen om onze toekomst te vergooien. Heel wat van onze helden van vroeger verhuisden naar de...

In november 2005 schreef ik mijn eerste persbericht voor Groen Tienen. We stelden toen voor om de hele stadskern om te vormen tot een zone 30. Dit na een onderzoek van de schoolomgevingen in Groot Tienen. We namen dit punt op in onze verkiezingsprogramma’s van 2006 en 2012 en kaartten het thema om de zoveel tijd opnieuw aan in de gemeenteraad en de pers. Intussen zagen we het draagvlak voor...